វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់

  រូបមន្តធម្មជាតិ ៥មុខ ​ជួយ​ឲ្យក្លៀក​ខ្មៅប្រែ​ជាស​ភ្លាមៗ

  រូបមន្តធម្មជាតិ ៥មុខ ​ជួយ​ឲ្យក្លៀក​ខ្មៅប្រែ​ជាស​ភ្លាមៗ

  បញ្ហា​ក្លៀកខ្មៅ​ជាបញ្ហា​ស្បែក​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដែលកើត​មាន​ចំពោះ​មនុស្ស​ស្រី ​៧នាក់​ក្នុង​ចំណោម ​១០នាក់។​ វាបាន​ធ្វើឱ្យ​មនុស្ស​ស្រីមិន​ហ៊ាន​ពាក់អាវ​វាល​ក្លៀក​ក្នុង​ឱកាស​ពិសេសៗ។ បញ្ហា​ក្លៀក​ខ្មៅជា​បញ្ហា​គួរឱ្យ​អៀន​ខ្មាស់​មួយ។ ការប្រើ​ក្រមួន ឡាម ទឹកអប់…បណ្តាល​ឱ្យក្លៀកខ្មៅ។

  ក្រអៅឈូក​មាន​អត្ថ​ប្រយោជន៍​ជួយ​កម្ចាត់​​ជាតិ​ពុល​និង​ការ​ឡើង​កំដៅ​ក្នុង​រាង​កាយ​

  ក្រអៅឈូក​មាន​អត្ថ​ប្រយោជន៍​ជួយ​កម្ចាត់​​ជាតិ​ពុល​និង​ការ​ឡើង​កំដៅ​ក្នុង​រាង​កាយ​

  តាម​អ្នក​ជំនាញ​រឱសថ​រុក្ខ​ជាតិ​របស់​​វៀត​ណាមលោក​ ​Vu Quoc Trungបានឱ្យ​ដឹង​​​ថា  ក្រអៅឈូក​ឬមើម​ឈូក​ឬភា​សា​វៀត​ណាម​ហៅ​ថា​ngósen មាន​អត្ថ​ប្រ​យោជន៍​ជួយ​កម្ចាត់​​​់​ជាតិ​ពុល​ ហើយ​បញ្ឈប់​មិនឱ្យ​រាង​កាយ​​ឡើង​កម្តៅ​បាន​ទៀត​ផង​ ។